Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Personel Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Milli Savunma Komisyonunda kabul edildi.

ANKARA (İGFA)- TBMM Milli Savunma Komisyonu, AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar başkanlığında toplandı.

Toplantının başında söz alan CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan, Komisyon Başkanı Akar'a, komisyon üyelerinin talep ve eleştirilerine yönelik olumlu yaklaşımı ve yapıcı tavrından dolayı teşekkür etti.

Ceylan, sunduğu önergeyle, astsubayların özlük haklarının iyileştirilmesi ile sözleşmeli uzman erbaşların kadro sorununun çözülmesi amacıyla daha önce CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan tarafından TBMM Başkanlığına sunulan kanun tekliflerinin de Komisyonda görüşülecek kanun teklifiyle birleştirilmesini önerdi. Yapılan oylamada önerge, kabul edilmedi.

Milletvekili Akar, 60 maddeden oluşan kanun teklifinin 15 maddesinin Anayasa Mahkemesi tarafından yapılan iptale istinaden uyum düzenlemesi, 9 maddenin de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçildikten sonra Milli Savunma Bakanlığının teşkilat yapısındaki uyum değişikliği olduğunu söyledi. Düzenlemede yer alan konuların üzerinde çalışıldıktan sonra kanun teklifi haline getirildiğini belirten Akar, şunları kaydetti:

"Şehit yakınları arasında anne ve babalar da çok önemli. Rastladığım bir olayda, şehidin eşinin zamanla şehidin anne ve babasıyla ilişkilerinin bozulduğunu, şehit eşinin, anneanne ve büyükbabaya torunlarını göstermemeye başladığını, bunun da onları çok üzdüğünü gördük. Görüşmelerimize rağmen şehit eşini ikna edememiştik. Dolayısıyla bunun da en son kanun ve yönetmeliklerle çözülebileceği ortada. Bu konuya kapsamlı bir şekilde bakarak, şehitlerimizin, şehit olduktan sonra geride kalanların birbirleriyle münasebetlerini de düzenleyici bir çalışma yapma mecburiyetinin çıktığını görüyoruz."

"ASTSUBAYLIĞA GEÇİŞ İŞLEMLERİNE KATILAMAYAN UZMAN ÇAVUŞLARA İLAVE SINAV HAKKI VERİLECEK"

Daha sonra teklifin ilk imza sahiplerinden AK İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, düzenlemeye ilişkin bilgi verdi.

Teklifte, TSK personelinin özlük haklarını iyileştirmelere yönelik 17 düzenleme bulunduğunu ifade eden Çelebi, "Bunları özetlersek, şehit anne ve babalarının Türkiye Harp Malulü, Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneğine üye olmaları sağlanmaktadır. Pilotlarda yükümlülük süresini tamamlayarak TSK'dan ayrılanlara yıllık görev süresi sonu beklenmeden bilfiil icra ettikleri uçuş karşılığı toptan ödeme ve ilave tazminat verilmesi, pilotlardan muvazzaf subay olarak göreve devam etmek isteyenlerin uçuş tazminatı konusunda emsalleriyle benzer haklara sahip olabilmeleri sağlanmaktadır." diye konuştu.

Düzenlemeyle, astsubay adaylarına temel eğitimde verilecek harçlığın, uzman onbaşı maaşı yerine astsubay astçavuş maaşı olarak ödenmesi, uzman çavuşların kullanmadıkları yıllık izinlerini subay ve astsubaylarda olduğu gibi 60 günü geçmemek üzere müteakip sene içerisinde kullanabilmelerinin sağlandığını aktaran Çelebi, ayrıca kanunda belirtilen sebeplerle astsubaylığa geçiş işlemlerine katılamayan uzman çavuşlara ilave sınav hakkı verildiğini söyledi.

Sözleşmeli erbaş ve erlerin uzman çavuşluğa geçirilme esaslarının da düzenlendiğini dile getiren Çelebi, şöyle devam etti:

"Sözleşmeli erbaş ve erlerimizin mesaiye geliş ve gidişlerinde servis araçlarından faydalanabilmeleri, döner sermaye işlerinde ek görevle görevlendirilen personele ödenen esas gösterge rakamlarının günün şartlarına uyarlanması sağlanmaktadır. Uyarma, kınama, disiplin cezalarının ilişik kesme işlemine esas teşkil etmesi durumunda mahkemelerce denetlenmesine imkan sağlanmaktadır. Kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edilenlere yaş şartı aranmadan 25 hizmet yılını tamamlaması halinde emekli aylığı bağlanması sağlanmaktadır."

Çelebi, düzenlemedeki 19 maddenin de Milli Savunma Bakanlığının kadro ve kuruluşunda görev yapan uzman ve sözleşmeli erbaş ve erlerin görevlerinde başarısız olma, intibak edememe ve kendilerinden istifade edilememe halleri olmak üzere sözleşme fesih nedenlerin ve bu hallerde uygulanacak yaptırımların kanunla düzenlenmesi, askeri kaynaktan müfettiş alımına ilişkin usul ve esaslar ile adaylarda aranacak niteliklerin kanunla belirlenmesi gibi konularla ilgili olduğunu kaydetti.

Komisyonda daha sonra teklifin tümü üzerinde görüşmelere geçildi.

TSK Personel Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Milli Savunma Komisyonunda kabul edildi.