Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından Mayıs’ta onaylanan sanayi kapasite raporu sayısı bir önceki aya göre yüzde 25,4 arttı. TOBB verilerine göre, Mayıs’ta onaylanan kapasite raporu sayısı Mayıs 2023'e göre yüzde 10 artarak 4 bin 551 oldu.

Aktif Kapasite Raporlarına göre toplam çalışan sayısı Mayıs 2023’te 3 milyon 943 bin 161 iken Mayıs 2024’te yüzde 1,5 artarak 4 milyon 4 bin 174’e yükseldi.

Kapasite raporları; tezgâh, cihaz, makine gibi muharrik kuvvet kullanarak hammadde, yarı ve tam mamulleri, özellik, içerik, bileșim veya șeklini kısmen veya tamamen değiștirmek amacıyla ișleyerek, seri halde veya standart olarak yeni bir ürün üreten ișyerleri ile yer altı kaynaklarının çıkarılıp ișlendiği yerleri ișletenler ve bilișim teknolojisi ile yazılım üretenler için Odalar tarafından düzenleniyor ve TOBB tarafından onaylanıyor.
 

Hibya Haber Ajansı