Bursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi iş birliğinde, sektördeki insan kaynağının niteliğinin geliştirilmesi ve sektörün rekabet gücünün artırılması için yapılması gereken çalışmaların ele alındığı “Tarım Sektöründe Mesleki Eğitim ve Nitelikli İşgücü Ortak Akıl Çalıştayı” gerçekleştirildi.

BURSA (İGFA) - İşgücü piyasası ihtiyaçları doğrultusunda, çıraklık ve mesleki eğitim yoluyla ev sahibi toplulukların ve geçici koruma altındaki Suriyelilerin mesleki becerilerini destekleyerek sürdürülebilir geçim kaynaklarına ve kayıtlı istihdama erişmelerini kolaylaştırmak amacı ile Avrupa Birliği'nce finanse edilen “Türkiye’deki Mülteciler için Mali Yardım Programı”(FRIT) kapsamında desteklenen “İstihdam İçin Mesleki Eğitim Programı”(İMEP),  Millî Eğitim Bakanlığı Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü (MEB MTEGM) ile Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK)’nun iş birliğinde; Expertise France ve EDUSER tarafından sunulan teknik destek ile sürdürülüyor.

İMEP kapsamında ; Bursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi iş birliğinde, tarım sektöründeki istihdamın mevcut durumunun ve eğitim ihtiyacının irdelendiği, sektördeki insan kaynağının niteliğinin geliştirilmesi ve sektörün rekabet gücünün artırılması için yapılması gereken çalışmaların ele alındığı “Tarım Sektöründe Mesleki Eğitim ve Nitelikli İşgücü Ortak Akıl Çalıştayı” gerçekleştirildi.

Çalıştaya, MEB, Tarım ve Orman Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik  Bakanlığı ve TESK'in merkez ve  il teşkilatları ile MYK, Bursa Valiliği  İl Göç İdaresi ,BEBKA temsilcileri,  tarım sektöründen ilgili meslek kuruluşları, kooperatifler, sektör uzmanları, kamu ve özel kurum ve kuruluşların temsilcileri ,çiftçiler katılım sağladı.,

Tarım ve Orman Bakanlığı Personel Genel Müdürü Adem Dinç, Bursa İl Millî Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu ve Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi  Erdal Çelebi tarafından gerçekleştirildi. Konuşmalar sonrasında İMEP Proje Koordinatörü Aişe Akpınar tarafından İMEP’in 1. fazı kapsamında yapılan çalışmalar ve 1 Mart 2024 tarihi itibariyle başlayan 2. fazına ilişkin bilgilendirme yapıldı. Çalıştay, Bursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi ve İMEP uzmanlarınca hazırlanan ‘Türkiye’de Tarımsal İstihdam Raporu’nun sunulmasını müteakiben, oluşturulan 6 çalışma grubunun teknik çalışmaları ile devam etti. etti. Çalıştayın sonucunda, sektörün mevcut durumu ve geleceğe ilişkin önerilerin yer aldığı bir rapor hazırlanması amaçlanıyor.