Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklama şöyle:

''Şirket kar dağıtım politikası ve ana sözleşmesi gereği, sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde hesaplanan enflasyon muhasebesi uygulanmış 2023 yılı finansal tablolarında kar elde edilmesine rağmen, Vergi Usul Kanunu hükümlerine uygun olarak tutulan 2023 yılı yasal kayıtlarımızda net dönem karından daha fazla bir tutarda geçmiş yıl zararı olması nedeniyle, dağıtılabilir kar bulunmadığından kar dağıtımı yapılmaması hususunun genel kurul onayına sunulmasına karar verilmiştir.''

Hibya Haber Ajansı