Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklamada, şu bilgiler verildi:

''TFRS'ye uygun olarak hazırlanan 01.01.2023-31.12.2023 hesap dönemine ait finansal tablolarında 2.214.131.264 TL tutarında ana ortaklığa ait net dönem karı olup, bu tutardan TTK'nın 519. maddesi uyarınca genel kanuni yedek akçe ayrıldıktan ve 2023 yılında yapılan bağışlar ilave edildikten sonra 2.205.191.460 TL net dağıtılabilir dönem karı oluştuğu, yasal kayıtlara göre düzenlenmiş finansal tablolarında ise net dönem karı 784.305.429 TL olup, bu tutardan TTK'nın 519. maddesi uyarınca genel kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra 773.891.272 TL net dağıtılabilir dönem karı olduğu görülmüştür.

Türk Ticaret Kanunu, sermaye piyasası mevzuatı, esas sözleşmemizin kar dağıtımına ilişkin maddeleri ve kar dağıtım politikamız dikkate alınarak şirketimizin yatırım ve finansman politikaları ve şirketin özkaynaklarının güçlendirilmesi adına 2023 yılı karından dağıtım yapılmayarak şirket bünyesinde tutulmasına, genel kanuni yedek akçelerin ayrılmasından sonra kalan tutarın olağanüstü yedeklere aktarılmasına, SPK uygulamaları gereği kar payı dağıtılmayacağı hususunda pay sahiplerinin bilgilendirilmesine ve bu hususun 2023 olağan genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verilmiştir.''

Hibya Haber Ajansı