Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklamada şöyle denildi:

'' Türk Ticaret Kanununun 519. maddesi uyarınca ayrılması gereken yüzde 5 oranındaki genel kanuni yedek akçe olarak 22.448.099 TL tutarın, 31.12.2023 itibariyle Vergi Usul Kanunu kayıtlarında mevcut genel kanuni yedek akçe tutarı olarak ayrılmasına, Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) kar dağıtımıyla ilgili düzenlemeleri ve kararları çerçevesinde hesaplanan net dağıtılabilir karın 100.000.000 TL'lik (1 TL'lik pay başına 0,2857142 TL, çıkarılmış sermaye üzerinden brüt yüzde 28,57142) nakit kar payı olarak ortaklara dağıtılmasına, Türk Ticaret Kanununun 519/(2) maddesi gereğince 7.867.431 TL genel kanuni yedek akçe ayrılmasına, nakit kar payı ödeme tarihinin genel kurul tarafından belirlenip onaylanmasına karar verilmiştir.''

Hibya Haber Ajansı