Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklamada, ''Şirketimizin daha önce kamuoyuyla paylaşılan tahsisli sermaye artırımından elde edilecek fonun kullanımına ilişkin hazırlanan rapora istinaden, bağlı ortaklığımız Soho Giyim ve Enerji A.Ş'nin 171.500.000 TL olan mevcut ödenmiş sermayesinin tamamı nakden olmak üzere tahsisli sermaye artışından sağlanan 400.000.000 TL fon tutarıyla diğer ortakların yeni pay alma hakları kısıtlanarak şirketimiz lehine tahsisli olarak artırılmasına karar verilmiştir.
Şirketimizce Soho Giyim ve Enerji A.Ş'ye 400.000.000 TL tutarında sermaye avansı gönderilmiştir.'' ifadesine yer verildi.

Hibya Haber Ajansı